Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, sự thông – khóa của hai tranzito T1 và T2 là do sự…

A.

Phóng và nạp điện của hai tụ điện C1 và C2.

B.

Điều khiển của hai điện trở R1 và R2.

C.

Điều khiển của hai điện trở R3 và R4.

D.

Điều khiển của nguồn điện cung cấp cho mạch tạo xung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.