Trong mặt phẳng phức cho hai điểm A, B lần lượt biểu diễn hai số phức img1Tìm số phức có điểm biểu diễn là trung điểm của đoạn AB.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.