Trong mối quan hệ giữa một loài hoa và một loài bướm hút mật hoa đó thì:

A.

Loài bướm có lợi còn loài hoa không có lợi cũng không có hại

B.

Cả hai loài đều có lợi

C.

Loài bướm có lợi còn loài hoa bị hại

D.

Cả hai loài đều không có lợi cũng không bị hại

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong mối quan hệ này thì cả hai loài đều có lợi. Bướm sẽ giúp hoa thụ phấn, hoa cung cấp thức ăn cho bướm.

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.