Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng một trận là 0,4 (không có hòa). Hỏi An phải chơi tối thiểu bao nhiêu trận để xác suất An thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95.                         

A.

A. 4

B.

B. 5

C.

C. 6

D.

D. 7

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Giả sử An chơi n trận thì xác suất An thua hết cả n trận đó là img1  ⇒ Xác suất An thắng ít nhất trong 1 trận đó là: img2  Dễ thấy với n càng lớn thì P càng lớn. Ta cần: img3.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.