Trong nguyên phân, việc phân chia tế bào chất ở tế bào động vật xảy ra khi

A.

nhiễm sắc thể phân li về 2 cực tế bào.

B.

nhiễm sắc thể co xoắn cực đại.

C.

hoàn tất việc phân chia vật chất di truyền, màng tế bào thắt lại ở vị trí giữa tế bào.

D.

hoàn tất việc phân chia vật chất di truyền, tạo vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hoàn tất việc phân chia vật chất di truyền, màng tế bào thắt lại ở vị trí giữa tế bào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...