Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, nếu dời nguồn S một đoạn nhỏ theo phương song song với màn chứa hai khe thì:

A.

Hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân không thay đổi.

B.

Khoảng vân sẽ giảm.

C.

Hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân thay đổi.

D.

Hệ vân giao thoa giữ nguyên không có gì thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân không thay đổi.

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, nếu dời nguồn S một đoạn nhỏ theo phương song song với màn chứa hai khe thì hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân không thay đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...