Trong thời gian qua, loại đất bị thu hẹp diện tích lớn nhất của nước ta là: 

A.

 Đất nông nghiệp.       

B.

 Đất lâm nghiệp. 

C.

 Đất chuyên dùng, thổ cư. 

D.

 Đất chưa sử dụng.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.