Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng làm tăng:

A.

Cường độ của tín hiệu.

B.

Bước sóng của tín hiệu.

C.

Chu kì của tín hiệu.

D.

Tần số của tín hiệu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mạch khuếch đại có tác dụng tăng cường độ của tín hiệu  

 

Vậy đáp án đúng A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.