Trong trạng thái cộng hưởng ở tần số 0,5 MHz, cường độ dòng điện cực đại trong một mạch dao động là 0,2 mA. Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện bằng bao nhiêu? Biết rằng điện dung của tụ điện là 63,7 pF.

A.

4V.

B.

1V.

C.

1,5V.

D.

3,5V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1V.

Do trong mạch có cộng hưởng nên

 = 63,7.10-12 C

=> Umax =  = 1 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.