Trong truyện ngăn "Hai đứa trẻ" (Thạch Lam), vì sao chị em Liên và An cố thức để đợi chuyến tàu đêm đi qua phố huyện?

A.

Để bán hàng

B.

Vì chuyến tàu là hoạt động cuối cùng của đêm khuya.

C.

Vì chuyến tàu mang đến một thế giới hoàn toàn khác cuộc sống tối tăm, nghèo nàn nơi phố huyện.

D.

Vì chuyến tàu là hoạt động cuối cùng của đêm khuya; chuyến tàu mang đến một thế giới hoàn toàn khác cuộc sống tối tăm, nghèo nàn nơi phố huyện

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Vì chuyến tàu là hoạt động cuối cùng của đêm khuya; chuyến tàu mang đến một thế giới hoàn toàn khác cuộc sống tối tăm, nghèo nàn nơi phố huyện

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...