Trong không gian img1 cho các điểm  img2 và img3 Mặt phẳng img4 đi qua các điểm img5 sao cho khoảng cách từ điểm img6 đến img7 gấp sáu lần khoảng cách từ điểm img8 đến img9 Có bao nhiêu mặt phẳng img10 thỏa mãn đề bài? 

A.

Vô số.

B.

Có đúng hai .   

C.

Chỉ có một.

D.

Không có mặt phẳng img1 nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:     Có img1nên img2. Lại cóimg3 nên N không nằm tên đường thẳng AB. Do đó, vô số mp(P) đi qua đường thẳng MN, ta luôn có img4 

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.