Trong không gian tọa độ img1cho các điểm img2, img3, img4. Phương trình của mặt phẳng img5 là:

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng phương trình của mặt phẳng theo đoạn chắn, ta có phương trình của mặt phẳng img1 là: img2img3.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.