Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua)?

A.

Cl2C=CCl2.        

B.

CH2=CHCl.

C.

ClCH=CHCl.

D.

CH2=CH-CH2Cl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình hóa học: img1   

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.