Trường hợp nào sau đây, công an bắt người không cần lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.

Một người đang móc túi lấy tiền người khác.

B.

Một nhóm thanh niên cải nhau nơi công cộng.

C.

Một người tung tin đồn không đúng về người khác.

D.

Một người tự ý vào chỗ ở của người khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Một người đang móc túi lấy tiền người khác đây là phạm tội quả tang ai cũng có quyền bắt.

 Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.