Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau chia hết cho 3?                         

A.

A. 10

B.

B. 18

C.

C. 12        

D.

D. 27

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Gọi số cần tìm có dạng img1. Vì img2 chia hết cho 3 suy ra tổng img3. TH1. Với img4 suy ra img5 có 2 số cần tìm. TH2. Với img6, ta có bộ các số img7. Vậy có tất cả 12 số cần tìm.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.