Từ các chữ số img1, img2, img3, img4, img5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm img6 chữ số đôi một khác nhau:  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Mỗi số tự nhiên gồm img1 chữ số khác nhau được lập từ các số img2, img3, img4, img5, img6 là một hoán vị của img7 phần tử đó. Nên số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là img8 img9 (số).  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.