Từ các số img1, img2, img3, img4, img5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau.  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D.  Có thể lập img1 số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.