Từ nào sau đây chỉ những người cùng làm một nghề ?

A.

Đồng nghiệp

B.

Đồng môn

C.

Đồng phục

D.

Đồng chí

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.