Từ ngày 06-01-1930 đến ngày 08-02-1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở đâu?

A.

Quảng Châu (Trung Quốc).

B.

Ma Cao (Trung Quốc).

C.

Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc).

D.

Hương Cảng (Trung Quốc).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.