Tung độ gốc của đồ thị hàm số y=2x + 4 là

A.

-4

B.

4

C.

2

D.

-2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Tung độ gốc của đồ thị hàm số y=2x + 4 là 4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.