Vận tốc truyền âm trong không khí là 336m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động vuông pha là 0,2m.Tần số của âm là:  

A.

420Hz.

B.

840Hz.

C.

500Hz.

D.

400Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động vuông pha là 0,2m => img1  => tần số âm là: img2  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.