Vật dao động điều hòa với biên độ 6cm, chu kì 1,2s. Trong một chu kì, khoảng thời gian để li độ ở trong khoảng [ -3cm ÷ 3cm] là ?  

A.

0,3s.

B.

0,2s.

C.

0,6s.

D.

0,4s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1

Ta có img2.

  Biểu diễn đường tròn lượng giác Để li độ của vật trong khoảng img3 thì ứng với cung img4img5 góc quét img6  img7   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.