Vật dao động điều hòa theo phương trình: img1cm. Tính quãng đường dài nhất     mà vật đi được trong img2 chu kỳ.                    

A.

16,97 cm.

B.

7,03 cm.

C.

20,15 cm.

D.

8,34 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Smax = 2A.sinimg1 với img2 => Smax = 16,97 cm.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...