Việc khai thác tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ cần chú ý phát triển:

A.

Khai thác hải sản.

B.

Du lịch và giao thông biển.

C.

Khai thác và chế lọc dầu khí.

D.

Khai thác hải sản và du lịch và giao thông biển hoặc khai thác và chế lọc dầu khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khai thác hải sản và du lịch và giao thông biển hoặc khai thác và chế lọc dầu khí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.