Việc phát triển nghề thủy sản ở Duyên hải sẽ có vai trò kinh tế của vùng là:

A.

Thêm nguồn thực phẩm.

B.

Tăng việc làm.

C.

Tạo hàng xuất khẩu.

D.

Thêm nguồn thực phẩm và tăng việc làm hoặc tạo hàng xuất khẩu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thêm nguồn thực phẩm và tăng việc làm hoặc tạo hàng xuất khẩu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...