Vùng trồng nhiều cà phê nhất nước ta là?

A.

Đông Nam Bộ.

B.

Trung du miền núi Bắc Bộ.

C.

Bắc Trung Bộ.        

D.

Tây Nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...