Vườn quốc gia nào sau đây có bộ phận thuộc tỉnh Thái Nguyên?

A.

Cúc Phưong.

B.

Ba Bể.

C.

Xuân Thuỷ.

D.

Tam Đảo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vuờn quốc gia có bộ phận thuộc tỉnh Thái Nguyên là Tam Đảo (Atlat trang 12).

Vậy đáp án là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.