X có công thức C4H14O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là  

A.

A: 5

B.

B: 3

C.

C: 4

D.

D: 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 (C4H14O3N2) X+NaOH → Y làm xanh quỳ tím ẩm nên Y là amin hoặc NH3. Công thức cấu tạo của X:

 

(CH3NH3)(C2H5NH3)CO3

(NH4)(CH3-CH(CH3)-NH3)CO3

(NH4)(CH3CH2CH2NH3)CO3  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...