Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nhà vua ở phương Đông thời cổ đại

A.Đại diện cho thần thánh dưới trần gian.
B.Là Thiên tử (con trời).
C.Người chủ tối cao của đất nước.
D.Người có quyền quyết định mọi chính sách và công việc.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Lời giải:
Để cai trị nông dân công xã và nô lệ vua đã dựa vào quý tộc và tôn giáo, bắt mọi người phải phục tùng. Vua tự coi mình là đại diện của thần thánh ở dưới trần gian, người chủ tối cao của đất nước, tự quyết định mọi chính sách và công việc. Vua trở thành vua chuyên chế mà người Ai Cập gọi là pharaôn (cái nhà lớn), người Lưỡng Hà gọi là Enxin (người đứng đầu), Trung Quốc gọi là Thiên tử (con trời).

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.