Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 nổ ra đầu tiên ở Mĩ?

A.

Mĩ là nước giàu có về tài nguyên.

B.

Mĩ phát triển kinh tế theo chủ nghĩa tự do thái quá dẫn đến cung vượt quá cầu.

C.

Mĩ không có kế hoạch dài hạn cho sự mất cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng.

D.

Không có sự phát triển đồng bộ giữa các ngành kinh tế của Mĩ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: suy luận. Cách giải: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 nổ ra đầu tiên ở Mĩ là: Mĩ phát triển kinh tế theo chủ nghĩa tự do thái quá dẫn đến cung vượt qua cầu. Mĩ không có kế hoạch dài hạn cho sự mất cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. Không có sự phát triển đồng bộ giữa các ngành kinh tế. Sai lầm và chú ý: Mĩ là nước giàu có về tài nguyên là điều kiện thuận lợi để kinh tế phát triển, không liên quan đến nguyên nhân đưa Mĩ rơi vào khủng hoảng. Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...