Ý nghĩa mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể:

A.

các sinh vật trong quần thể sống tốt hơn, phát triển mạnh hơn.

B.

đảm bảo quần thể tồn tại ổn định, làm tăng khả năng phát triển và sinh sản của các cá thể.

C.

đảm bảo số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

D.

các cá thể trong quần thể chết nhiều hơn, phát tán đi các nơi khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

đảm bảo số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.