Bài tập trắc nghiệm 45 phút Công dân với các quyền dân chủ - Giáo dục công dân 12 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Công dân với các quyền dân chủ - Giáo dục công dân 12 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Giáo dục công dân lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
B.Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
C.Dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân theo dõi.
D.Dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra.
A.

hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

B.

thực hiện cơ chế "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

C.

nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.

D.

đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.

A. hai con đường.
B. một con đường.
C. ba con đường.
D. bốn con đường.
A.bên xâm phạm phải bồi thường thiệt hại cho người khiếu nại.
B.các cơ quan phải phục hồi thiệt hại cho người đi khiếu nại.
C.cơ quan chức năng phải khôi phục lại lợi ích của người dân.
D.nhằm khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
A.Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất của xã, phường.
B.Được tự ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.
C.Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.
D.Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường ở địa phương.
A.

Đủ từ 18 tuổi trở lên không vi phạm pháp luật.

B.

Đủ từ 20 tuổi trở lên.

C.

Đủ từ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.

D.

Mọi công dân Việt Nam.

A. công dân với công dân.
B. công dân và cơ quan hành chính xã hội.
C. Nhà nước với cơ quan hành chính xã hội.
D. Nhà nước và công dân.
A.

Phát huy sức mạnh của toàn dân.

B.

Bảo đảm quyền dân chủ của mỗi công dân.

C.

Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp.

D.

Hạn chế những vấn đề tiêu cực của xã hội.

A.Cán bộ phường làm việc cửa quyền, hách dịch.
B.Anh A bị cách chức vì lí do không chính đáng.
C.Nhà trường ra quyết định kỉ luật học sinh.
D.Chị B bị UBND phường thu hồi giấy phép kinh doanh trái pháp luật.
A.

ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B.

nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C.

khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D.

bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

A. Người đang nằm bệnh viện.
B. Người không có hộ khẩu tại nơi bầu cử.
C. Người không biết chữ.
D. Người đang bị tạm giam hình sự.
A.

Góp ý kiến xây dựng các văn bản luật.

B.

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại của đất nước.

C.

Bàn bạc, quyết định những công việc cụ thể tại địa phương nơi cư trú.

D.

 Phản ánh với Nhà nước về các vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật.

A.

phải được thông báo để dân biết và thực hiện.

B.

dân bàn và quyết định trực tiếp.

C.

dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.

D.

 nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ