Bài tập trắc nghiệm 45 phút Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá - Giáo dục công dân 11 - Đề số 4

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá - Giáo dục công dân 11 - Đề số 4  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Giáo dục công dân lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Công ty sơn H hàng tháng sản xuất được 3 triệu thùng sơn để đưa ra thị trường

B.

Quần áo được bày bán ở các cửa hàng thời trang

C.

Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch 10 tấn lúa để xuất khẩu

D.

Rau sạch được các hộ gia đình trồng để ăn, không bán

A.

Giữ nguyên quy mô sản xuất.                 

B.

Tái cơ cấu sản xuất.

C.

Mở rộng sản xuất.

D.

Thu hẹp sản xuất.

A.Giá cả, thu nhập, sở thích, tâm lý.
B.Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán.
C.Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu.
D.Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán.
A.Ông K thanh toán số tiền mua ô tô cho chủ cửa hàng.
B.Ông K rất thích ô tô nên đến cửa hàng để xem.
C.Ông K có ý định vay tiền ngân hàng để mua ô tô.
D.Ông K muốn mua ô tô nhưng chưa đủ tiền để mua.
A.

khả năng xác định.

B.

nhu cầu xác định.

C.

chi phí sản xuất xác định.

D.

thu nhập xác định.

A.

Cung và cầu tăng.

B.

Cung và cầu giảm.

C.

Cung tăng, cầu giảm.

D.

Cung giảm, cầu tăng.

A.Cung - cầu tác động lẫn nhau.
B.Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.
C.Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.
D.Cung- cầu ảnh hưởng lẫn nhau.
A.cung lớn hơn cầu.
B.cầu giảm, cung tăng.
C.cung nhỏ hơn cầu.
D.cung bằng cầu.
A.giảm xuống.
B.tăng lên.
C.ổn định.
D.không tăng.
A.

doanh thu từ sản xuất.

B.

chi phí sản xuất xác định.

C.

mức tiêu thụ của xã hội.        

D.

thu nhập của người tiêu dùng.

A.Thu hẹp sản xuất.
B.Mở rộng sản xuất.
C.Giữ nguyên quy mô sản xuất.
D.Tái cơ cấu sản xuất.
A.có khả năng thanh toán.
B.nói chung của khách.
C.hàng hoá người mua cần.
D.có khả năng đáp ứng.
A.Cung – cầu tác động lẫn nhau.
B.Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
C.Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.
D.Vai trò của quan hệ cung – cầu.
A.Cung cầu tác động lẫn nhau.
B.Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.
C.Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.
D.Thị trường chi phối cung cầu.
A.

Thu hẹp sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác.

B.

Tiếp tục sản xuất bánh trung thu và đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm.

C.

Vẫn sản xuất đại trà bánh trung thu để chuẩn bị cho mùa trung thu năm sau.

D.

Đóng cửa sản xuất, chờ mùa trung thu năm sau.

A.

Nhà nước, người sản xuất, người tiêu dùng

B.

Nhà nước, mọi công dân, mọi doanh nghiệp

C.

Mọi tầng lớp nhân dân và các công ty sản xuất

D.

Mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

A.

Cung > cầu.        

B.

Cung < cầu.        

C.

Cung = cầu.        

D.

Cầu tăng.

A.

Cung tăng, cầu giảm

B.

Cung giảm, cầu tăng

C.

Cung tăng, cầu tăng

D.

Cung giảm, cầu giảm

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ