Bài tập trắc nghiệm 45 phút Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Giáo dục công dân 11 - Đề số 3

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Giáo dục công dân 11 - Đề số 3  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Giáo dục công dân lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Từ chối và nhờ cô phân công bạn khác.
B.Cũng giống như K, không chịu nhận lời.
C.Vui vẻ nhận lời và thực hiện tốt nhiệm vụ.
D.Trả vờ đau đầu và xin nghỉ buổi ngoại khóa.
A.Tố cáo hành vi tham nhũng.
B.Quyên góp ủng hộ lũ lụt.
C.Tích cực bảo vệ môi trường.
D.Tham gia các hoạt động xã hội
A. Pháp luật, kỷ luật.
B. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
C. Pháp luật,nhà tù.
D. Pháp luật, quân đội.
A. Phát triển cao nhất trong lịch sử.
B. Rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.
C. Tuyệt đối nhất trong lịch sử.
D. Hoàn bị nhất trong lịch sử.
A. có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Nhà nước.
B. thích thể hiện bản thân đối với người dân địa phương.
C. hay quan tâm đến những việc không phải của mình.
D. gây rắc rối cho công việc của các cơ quan nhà nước.
A. Xã hội Cộng sản nguyên thủy.
B. Xã hội chiếm hữu nô lệ.
C. Xã hội phong kiến
D. Xã hội xã hội chủ nghĩa.
A. Phục vụ lợi ích của nhân dân
B. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước
C. Thể hiện ý chí của nhân dân
D. Do nhân dân xây dựng nên
A.Giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
B.Phát triển giáo dục công lập.
C.Phát triển kinh tế tập thể.
D.Duy trì kinh tế nhà nước.
A.Giai cấp công nhân.
B.Giai cấp thống trị.
C.Giai cấp công – nông – trí thức.
D.Giai cấp bị trị.
A. Phục vụ lợi ích của nhân dân.
B. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước.
C. Thể hiện ý chí của nhân dân.
D. Do nhân dân xây dựng nên.
A. tập thể quần chúng Nhân dân.
B. Nhân dân lao động.
C. giai cấp công nhân.
D. Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước.
A.Gương mẫu thực hiện và tuyên tuyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
B.Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
C.Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.
D.Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự,an toàn xã hội.
A.Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do dân, vì dân.
B.Nhà nước ta do nhân dân làm chủ và tham gia quản lí.
C.Nhà nước ta do nhân dân quản lí và ban hành pháp luật.
D.Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.
A.Kinh tế phát triển.
B.Năng suất lao động tăng.
C.Phân chia giai cấp.
D.Phân chia đẳng cấp.
A.Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động.
B.Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân.
C.Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D.Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.
A. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
B. Mọi công dân dều bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.
C. Mọi công dân dều bình đẳng và tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.
D. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và tự do lựa chọn ngành nghề.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ