Trắc nghiệm 20 phút Sinh Học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống - Đề số 3

Trắc nghiệm 20 phút Chủ đề Giới thiệu chung về thế giới sống - Sinh Học lớp 10 - Đề số 3 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sinh Học lớp 10 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Sinh Học khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Sinh Học lớp 10 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Quần thể - loài.

B.

Hệ sinh thái - sinh quyển.

C.

Tế bào.

D.

Cơ thể.

A.

cơ thể đa bào.

B.

cơ thể đơn bào hay tập đoàn.

C.

dinh dưỡng theo lối quang hợp.

D.

thành phần tế bào có chứa chất kitin.

A.

được cấu tạo từ các đơn phân nuclêôtit.

B.

được cấu tạo từ các axit amin.

C.

đều là thành phần cấu tạo của màng tế bào.

D.

đại phân tử có cấu trúc đa phân.

A.

đều có khả năng sinh sản.

B.

đều được cấu tạo từ tế bào.

C.

đều có nguồn gốc chung.

D.

đều có khả năng hô hấp.

A.

thấp đến cao; từ đơn giản đến phức tạp; từ tế bào, cơ thể, quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển.

B.

cơ thể, quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển.

C.

quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển.

D.

đơn bào đến đa bào.

A.

Được cấu tạo từ các mô.

B.

Chúng tập hợp với nhau để hình thành bào quan.

C.

Là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thế sống.

D.

Là đơn vị cấu tạo nên quần thể

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ