Bài tập trắc nghiệm số 1 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Bài tập trắc nghiệm số 1 về cực trị của hàm số của hàm số trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về chuyên đề Hàm số môn giải tích lớp 12 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học:
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học:
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Hàm số luôn luôn nghịch biến Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số có ít nhất một điểm cực trị
C. Cả 3 phương án kia đều sai
D. Hàm số luôn luôn đồng biến Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Cả hai phương án kia đều đúng
B. Cả ba phương án kia đều sai
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên R tại Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số đạt cực tiểu tại Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Hàm số luôn nghịch biến;
B. Hàm số luôn đồng biến;
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1;
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.
A. Hàm số có một điểm cực trị;
B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu;
C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định;
D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0;
B. Hàm số đạt cực đại tại x = 1;
C. Hàm số đạt cực đại tại x = -1;
D. Cả 3 câu trên đều đúng.
A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực tiểu của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực tiểu của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số đạt cực đại tại các điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực đại của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số đạt cực đại tại điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực đại của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Nhận điểm Trac nghiem online - cungthi.vn làm điểm cực tiểu
B. Nhận điểm Trac nghiem online - cungthi.vn làm điểm cực tiểu
C. Nhận điểm Trac nghiem online - cungthi.vn làm điểm cực đại
D. Nhận điểm Trac nghiem online - cungthi.vn làm điểm cực đại

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ