Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 6

Phần Hình học lớp 12:

Chương 1: Khối Đa Diện

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương 1 Khối đa diện

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa và cách giải các dạng bài tập có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương 1: Khối Đa Diện  Phần Hình học môn Toán lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Bốn khối chóp tứ giác.

B.

Hai khối chóp tứ giác.

C.

Ba khối chóp tứ giác.

D.

Bốn khối tứ diện có thể tích bằng nhau.

A.

Nếu lấy tâm của các mặt của hình lập phương làm đỉnh thì được một hình bát diện đều.

B.

Nếu lấy tâm của các mặt của hình bát diện đều làm đỉnh thì được một hình lập phương.

C.

Các mặt của hình hộp đều là hình bình hành.

D.

Nếu lấy trọng tâm các mặt của một hình chóp tam giác đều làm đỉnh thì được một tứ diện đều.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ