Trắc nghiệm Toán học lớp 7 - Tam giác - Đề số 2

Trắc nghiệm Toán học lớp 7 - Tam giác - Đề số 2  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán học lớp 7 do cungthi.vn biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.vn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

$\triangle ABC = \triangle ADC$

B.

$\triangle BAC = \triangle DAC$

C.

$\triangle CAB = \triangle ACD$

D.

$\triangle ACB = \triangle ACD$

A.

bù nhau

B.

kề nhau

C.

bằng nhau

D.

phụ nhau

A.

6cm; 8cm; 10cm

B.

5cm; 7cm; 13cm

C.

2,5cm; 3,5cm; 4,5cm

D.

5cm; 5cm; 8cm

A.

Vuông

B.

C.

Nhọn

D.

Không xác định được

A.

Ba góc trong một tam giác bao giờ cũng là góc nhọn.

B.

Một góc trong một tam giác không thể là góc tù.

C.

Hai góc trong một tam giác không thể đều là góc tù.

D.

Hai góc trong một tam giác có thể đều là góc tù.

A.

Chia diện tích của tam giác thành hai phần bằng nhau

B.

Vuông góc với một cạnh và đi qua trung điểm của cạnh đó

C.

Là đường vuông góc với một cạnh

D.

Chia đôi một góc của tam giác

A.

1cm ; 2cm ; 3cm

B.

2cm ; 3cm ; 4cm

C.

9cm ; 12cm ; 15cm

D.

4cm ; 5cm ; 6cm.

A.

$\widehat{B}=$$95^{0}$

B.

$\widehat{A}+\widehat{B}=80^{0}$

C.

$\widehat{B}+\widehat{C}=100^{0}$

D.

$\widehat{A}+\widehat{C}=70^{0}$

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ