Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tổng hợp dao động điều hoà - Dao động cơ - Vật Lý 12 - Đề số 8

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tổng hợp dao động điều hoà - Dao động cơ - Vật Lý 12 - Đề số 8  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Vật Lý lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.cùng tần số và cùng pha.
B.cùng tần số và lệch pha nhau π2 .
C.tần số f1 = 2f2φ1=2φ2 .
D.tần số f1 = 2f2 và cùng pha.
A.

Độ lệch pha giữa hai dao động thành phần.

B.

Pha ban đầu của hai dao động thành phần.

C.

Biên độ của hai dao động thành phần.

D.

Tần số của hai dao động thành phần.

A.

Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.

B.

Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.

C.

Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.

D.

Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.

A. cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha img1
B. cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha
C. bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần
D. cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ