A.

$45c{m^2}$

B.

$30c{m^2}$

C.

$36c{m^2}$

D.

$48c{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Kí hiệu diện tích của hình (H) là ${S_H}$ Ta có: ${S_{ANB}} = {S_{ANM}} \times 2\,\,(1)$ (vì chung chiều cao hạ từ N và $AB = AM \times 2)$ ${S_{ABC}} = {S_{ABN}} \times 2\,\,(2)$ (vì chung chiều cao hạ từ B xuống AC và $AC = AN \times 2)$ Từ (1) và (2) suy ra: ${S_{ABC}} = {S_{ANM}} \times 4$ Diện tích hình tam giác ABC là: $15 \times 4 = 60(c{m^2})$ Diện tích hình thang NMBC là: 60 – 15 = 45 ($c{m^2}$) Đáp số: $45c{m^2}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...