Chỉ ra nhận xét đúng trong số các nhận xét sau :  

A.

A: So với các axit đồng phân , este có nhiệt độ sôi cao hơn

B.

B: Phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng 1 chiều

C.

C: este là những chất lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường và chúng tan nhiều trong nước

D.

D: Giữa các phân tử este tạo được liên kết hidro với nhau

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+) So với axit đồng phân , este không có liên kết hidro với nhau và với H2O nên có nhiệt độ sôi thấp hơn

+) Este là chất lỏng ở nhiệt độ thường  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.