Biến điệu sóng điện từ là:  

A.

tách sóng điện từ âm tần ra khỏi sóng điện từ cao tấn.

B.

trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần.

C.

làm cho biên độ của sóng điện từ tăng lên.

D.

biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Biến điệu sóng điện từ là trộn sóng điện từ có tần số âm với sóng điện từ có tần số cao (có nghĩa là làm cho sóng cao tần có biên độ biến thiên theo tần số của sóng âm tầm).

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.