Biết img1 với img2, img3, img4 là các số nguyên dương. Tính img5.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1, img2 nên: img3img4  img5 img6 img7img8img9img10. Mà img11 nên img12. Suy ra: img13.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.