Cacbon monooxit (CO) thường được chọn để điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện vì:

A.

Có tính khử mạnh ở nhiệt độ cao

B.

Rẻ

C.

Dễ điều chế

D.

Cả A và B

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả A và B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.