Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các quặng titan của vùng Bắc Trung Bộ có ở những tỉnh nào sau đây?        

A.

Nghệ An, Hà Tĩnh.

B.

Hà Tĩnh, Quảng Bình.

C.

Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh.

D.

Thừa Thiên - Huế, Nghệ An.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.