Câu nào sai?

A.

Ngàu 18/3/1962, Pháp kí hiệp định công nhận độc lập của Angiêri.

B.

Ngày 1974, cách mạng Êtiôpia thắng lợi.

C.

1975, cách mạng giải phóng dân tộc ở Angola và Môdămbich thắng lợi.

D.

Năm 1976, Nammibia tuyên bố độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.