Câu sau đây là một mệnh đề là

A.

Bạn đi đâu đấy?

B.

Số 12  là một số lẻ.

C.

Anh học trường nào?

D.

Hoa hồng đẹp quá!

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Số 12 là số chẵn, nên câu "Số 12 là số lẻ" sai. Vậy nó là một mệnh đề. Các câu còn lại không phái là mệnh đề, vì không biết đúng hoặc sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.