Chất hữu cơ-Z có công thức phân tửimg1, không làm mất màu dung dịch brom. Z tác dụng với NaOH theo PTHH:

Z + 2NaOH img2 2X + Y; trong đó Y hòa tan Cu(OH)tạo thành dung dịch màu xanh lam. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Cho 15,2 gam Y tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc).

B.

Z có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện bài toán.

C.

Thành phần % khối lượng của cacbon trong X là 58,3%.

D.

Không thể tạo ra Y từ hidrocacbon tương ứng bằng một phản ứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Tính độ bất bão hòa: k = (2C +2- H) :2=(172+2- 16):2= 10.

Dựa vào dữ kiện đề bài lập luận: Z không làm mắt màu dung dịch Br2 nên không có chứa liên kết z dễ bị phá vỡ Y hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam nên Y là ancol đa chức có nhiều nhóm -OH gắn vào C cạnh nhau -Từ những lập luận ta suy ra công thức cấu tạo thỏa mãn đề bài.

Hướng dẫn giải: Độ bắt bão hòa: k= (2C + 2— H) :2=(17.2+2- 16) : 2 = 10 Z không làm mắt màu dung dịch Br2 nên không có chứa liên kết z dễ bị phá vỡ Y hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam nên Y là ancol đa chức có nhiều nhóm -OH gắn vào C cạnh nhau. Như vậy CTCT thỏa mãn là:

Z: img5 

X:img6

Y: img7 

A. Sai nY = 15,2 : 76 = 0,2 mol Do Y là ancol 2 chức nên khi tác dụng với Na: nimg8 = nimg9 = 0,2 mol

=> VH2 = 4,48 lít.

B. Sai Vì chỉ có 1 CTCT duy nhất thỏa mãn.

C. Đúng img11 

D. Saiimg12  

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.