Chỉ ra phát biểu đúng.

A.

Alanin có công thức C6H5NH2.

B.

NH3 là amin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

C.

Đốt cháy cacbohidrat luôn cho mol CO2 bằng mol H2O.

D.

Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các α-amino axit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...