Cho 13,2 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H10O3N2 tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1m. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn chỉ chứa các hợp chất vô cơ có khối lượng m gam và phần hơi chứa 2 khí đều làm quì tím ẩm hóa xanh. Giá trị m là  

A.

A: 15,90 gam

B.

B: 15,12 gam

C.

C: 17,28 gam

D.

D: 12,72 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B img1các chất vô cơ + khí làm xanh quỳ ẩm. img2 CTCT của X là NH4OCOONH3CH3 img3  0,12 → 0,24 0,12 mol img4   

Lưu ý: C2H10O3N=NH4(CO3)NH3CH3

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...